TANIEC – TANIEC SPORTOWY 

 

Taniec to rytmiczne poruszanie ciała w takt muzyki.

.

Taniec jest jedną z dyscyplin sportowych, to aktywność która przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane pozwala uczestnikom na poprawę sprawności fizycznej i psychicznej, nawiązywanie relacji społecznych oraz osiąganie wyników w rywalizacji na wszystkich poziomach w szerokiej gamie stylów i form tanecznych.

Taniec to sport zarówno indywidualny jak i zespołowy uprawiany przez solistów, duety oraz grupy taneczne (formacje) rekreacyjnie oraz wyczynowo (turniejowo).

Taniec to dyscyplina uznana za sport przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl), Międzynarodowy Komitet Paraolimpijski (IPC), SPORT ACORD, World Games Association (IWGA) International Masters Games Association (IMGA).

Zasady współzawodnictwa w sporcie tanecznym określa Światowa Federacja Tańca Sportowego WDSF, Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl), Międzynarodowy Komitet Paraolimpijski (IPC) oraz w Polsce – Polski Związek Sportu Tanecznego PZST, w województwie śląskim – Śląski Związek Tańca.

.

Sport to z założenia współzawodnictwo, którego istotę stanowi indywidualna bądź zespołowa rywalizacja (wg określonych reguł) prowadzona zgodnie z zasadami fair play oraz dążenie do osiągania jak najlepszych wyników, podejmowane także m.in. w celu rekreacji i doskonalenia własnych cech fizycznych.

Wyraża się przez ćwiczenia uprawiane wg określonych zasad. Sprzyja zachowaniu zdrowia oraz rozwija cechy osobowości, m.in.: wytrwałość, silną wolę, zdyscyplinowanie, poczucie solidarności i koleżeństwa. W sporcie wyczynowym celem nadrzędnym jest osiąganie możliwie jak najlepszych wyników na zawodach różnego szczebla o zasięgu regionalnym, krajowym, światowym czy olimpijskim.

We współczesnym świecie sport jest uprawiany przez szerokie rzesze ludzi oraz stanowi formę powszechnego widowiska, angażującego emocjonalnie miliony kibiców. Sport jest ważnym czynnikiem integrującym różne środowiska społeczne, o zasięgu lokalnym, regionalnym i międzynarodowym.

.

Rywalizacja sportowa odbywa się w  następujących kategoriach:

Taneczne kategorie wiekowe:

– dzieci (do 7 lat), (8-9 lat), (10-11)

– juniorzy (12-13), (14-15)

– młodzież (16-17)

– dorośli I (18-24)

– dorośli II (25-34)

– senior I – młodszy partner ma co najmniej 30 lat, starszy 35)

– senior II – młodszy partner ma co najmniej 40 lat, starszy 45)

– senior III – młodszy partner ma co najmniej 50 lat, starszy 55)

– senior IV – młodszy partner ma co najmniej 60 lat, starszy 65)

– senior V – młodszy partner ma co najmniej 70 lat, starszy 75)

W kategoriach: dzieci, juniorzy, młodzież istotny jest wiek starszego partnera; w przypadku kategorii dorosłych i seniorów istotny jest wiek młodszego partnera.

.

Klasy sportowe:

– Klasy Amatorskie 

 okręgowe G,F, E, D

 ogólnopolskie C, B, A,

 międzynarodowa S (A international)

– Profesjonaliści

 międzynarodowa S (A international)

.

Style taneczne

.

DEFINICJA SPORTU

USTAWA z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Art. 1. Ustawa określa zasady uprawiania i organizowania sportu.

Art. 2. 1. Sportem są wszelkie formy aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach.

1a. Za sport uważa się również współzawodnictwo oparte na aktywności intelektualnej, którego celem jest osiągnięcie wyniku sportowego.

2. Sport wraz z wychowaniem fizycznym i rehabilitacją ruchową składają się na kulturę fizyczną.

TANIEC SPORTOWY TANIEC SPORTOWY

TANIEC SPORTOWY KATOWICE
TANIEC SPORTOWY KATOWICE